Христијанска Адвентистичка Црква - Кавадарци

Последни текстови

Библијата многу прецизно ги опишува луѓето и настаните, а бидејќи „целото Писмо е од Бога вдахновено и полезно за поука, за казнување, поправање и поучување во праведност“ и би
Повторното оживување на вистинска побожност меѓу нас е најголема и најбитна од сите наши потреби. Да тежнееме тоа да биде нашата прва работа.
Интересна работа во врска со орлите е како тие ги градат своите гнезда.