Последни текстови

Две личности качени на дрво

Библијата многу прецизно ги опишува луѓето и настаните, а бидејќи „целото Писмо е од Бога вдахновено и полезно за поука, за казнување, поправање и поучување во праведност“ и бидејќи „никогаш според човечката волја не е изречено пророштво, туку светите Божји луѓе зборувале поттикнати од Светиот Дух“ (2. Tимотеј 3,16; 1. Петр. 1,21.), верувам дека секој детал во Светото …

Љубовта долго трпи, љубовта е милостива, љубовта не завидува, не се фали, не се вообразува; не се однесува непристојно, не го бара своето, не се раздразнува.Не држи сметка за зло; не и се радува на неправдата, а и се радува на вистината; се премолчува, се верува, на се се надева, се трпи.Љубовта никогаш не престанува: А другите дарби: ако се пророштва - ќе се остранат; јазици - ќе замолкнат; ако е знаење ќе исчезне.

1 Коринтјаните 13:4-8