Последни текстови

Како можам да го дисциплинирам моето дете без да му го нарушам духот?

Како би изгледал вашиот живот без дисциплина? Сигурно не би постигнале многу нешта и сигурно не би имале вистинска блискост со Бога. Во Пословици 3.12  пишува: затоа што Господ ги воспитува оние што ги сака, како што  таткото му се радува на синот. Тој активно е вклучен во нашето поправање и формирање за да бидиме …

Блажени се оние кои тагуваат, зашто тие ќе бидат утешени!

Матеј 5:4

© 2008-2019 sdakavadarci.com