Последни текстови

Известување

ХАЦ Кавадарци на црковен час одржан на ден 20.06.2020 година донесе одлука за одложување на обредот „ Света Вечера “ кој требаше да се одржи на 27.06.2020 година.  Со ова христијаните адвентисти покажаа дека не сакаат да бидат причина за ширење на моменталната епидемија на Корона вирусот. Оваа одлука е донесена во согласност со библиските …

А верата е тврда увереност во она на кое се надеваме и убедување за нештата, што не се гледаат.

Евреите 11:1

© 2008-2019 sdakavadarci.com