Последни текстови

Две личности качени на дрво

Библијата многу прецизно ги опишува луѓето и настаните, а бидејќи „целото Писмо е од Бога вдахновено и полезно за поука, за казнување, поправање и поучување во праведност“ и бидејќи „никогаш според човечката волја не е изречено пророштво, туку светите Божји луѓе зборувале поттикнати од Светиот Дух“ (2. Tимотеј 3,16; 1. Петр. 1,21.), верувам дека секој детал во Светото …

Блажени сте кога ќе ве навредуваат и гонат и говорат лажно против вас, секакви лоши зборови, заради Мене. Радувајте се и веселете се, зашто голема е вашата награда на небесата, зашто така ги гонеа пророците кои беа пред вас.

Матеј 5.11-12