Последни текстови

Известување

ХАЦ Кавадарци на црковен час одржан на ден 20.06.2020 година донесе одлука за одложување на обредот „ Света Вечера “ кој требаше да се одржи на 27.06.2020 година.  Со ова христијаните адвентисти покажаа дека не сакаат да бидат причина за ширење на моменталната епидемија на Корона вирусот. Оваа одлука е донесена во согласност со библиските …

И по тоа знаеме дека сме Го познале, ако ги пазиме Неговите заповеди.

1 Јованово 2:3

© 2008-2019 sdakavadarci.com