Последни текстови

Известување

ХАЦ Кавадарци на црковен час одржан на ден 20.06.2020 година донесе одлука за одложување на обредот „ Света Вечера “ кој требаше да се одржи на 27.06.2020 година.  Со ова христијаните адвентисти покажаа дека не сакаат да бидат причина за ширење на моменталната епидемија на Корона вирусот. Оваа одлука е донесена во согласност со библиските …

Во неволја сме отсекаде, но не сме притеснети; во двоумење сме, но не губиме надеж; не гонат, но не сме оставени; не соборуваат, но не сме погубени.

2 Коринтјаните 4:8-9

© 2008-2019 sdakavadarci.com