Последни текстови

Две личности качени на дрво

Библијата многу прецизно ги опишува луѓето и настаните, а бидејќи „целото Писмо е од Бога вдахновено и полезно за поука, за казнување, поправање и поучување во праведност“ и бидејќи „никогаш според човечката волја не е изречено пророштво, туку светите Божји луѓе зборувале поттикнати од Светиот Дух“ (2. Tимотеј 3,16; 1. Петр. 1,21.), верувам дека секој детал во Светото …

И оваа е сведоштвото: Бог ни даде вечен живот, и тој живот е во Неговиот Син. Кој го има Синот, има живот; кој го нема Божјиот син, нема живот.

1Послание Јов, 5, 11-12