Mинатото зборува за иднината – Израел

Градот Ерусалим е од огромно значење за многу луѓе. Израел како земја не може, како Египет, да се гордее со големи пирамиди. Меѓутоа, таа земја е света земја за муслиманите, за Евреите и за христијаните. Тоа е земја на три монотеистички религии. Потеклото на Арапите и Евреите Арапите и Евреите водат потекло од Аврам. Патријархот …