Семинар во Богомила

Семинарот под мотото “ТВОЈОТ ПРИЈАТЕЛ СВЕТИОТ ДУХ“ беше одржан од 18-20 септември 2009 во местото Богомила. Говорникот Галус Ласло посебен акцент стави на потребата од Светиот Дух во ова време. Во подножјето на планината Бабуна сите присутни имаа можност да се релаксираат и да се одморат од динамичниот живот во градовите. Не беше изоставено ниту …