РОДЕН ОД ОТЕЦОТ

ОТКРИТИЕ НАД ОТКРИТИЈАТА Денеска во светот повеќе од кога и да е се расправа за личноста на Исуса Христа. Се уште можат да се слушнат и различни мислења. Некои во него гледаат еден од многуте великани како што биле Буда, Платон, Заратустра, Августин или Лутер. Повеќето историчари ја признаваат неговата улога и неговото влијание во …

НОВАТА ЗЕМЈА

При крајот на милениумот, кога гревот конечно ќе биде уништен, истиот оган ќе ги поништи и сите последици на гревот на Земјата. Тогаш Бог ќе ја обнови Земјата и ќе стори таа да изгледа онака како што сакал Тој при првото создавање (2.Петрово 3,10-13; Отк. 21,5). Новата земја ќе им овозможува многу задоволства на своите …

БОГ ОТЕЦОТ

Бог е духовна, интелигентна и творечка личност. Бог е Дух и оние, што Му се клањаат, трeба да се поклонуваат со дух и со вистина (Јован 4,24). Измачени со современите настојувања човечкото себично ЈАС да се стави во самиот центар на култот и обожавањето, многу луѓе денеска бараат нешто подобро. Постои нешто подобро, нешто што …

СВЕТО ТРОЈСТВО

Иако и другите, нехристијански религии, познаваат некој вид боженствено „тројство`само христијанството верува во еден Бог – како единствен вистински и жив Бог (5 Мој.6,4). Кој постои како спој на три посебни вечни божествени личности: Отец, Син, Свети Дух. Божествените личности на ова триединствено Божество се бесмртни, семожни и сезнајни. Божеството е бесконечно и не може …