НОВАТА ЗЕМЈА

При крајот на милениумот, кога гревот конечно ќе биде уништен, истиот оган ќе ги поништи и сите последици на гревот на Земјата. Тогаш Бог ќе ја обнови Земјата и ќе стори таа да изгледа онака како што сакал Тој при првото создавање (2.Петрово 3,10-13; Отк. 21,5). Новата земја ќе им овозможува многу задоволства на своите …

БОГ СИНОТ

Во средиштето на христијанската религија се наоѓа Исус Христос. Освен тоа што прифаќа и низа други темелни верувања, во најдлабока суштина нашата религија пред се и над се е посветена на Една личност: Исус Христос. Исто важи и за христијанската радосна вест: Евангелието зборува за настаните во чие средиште е Исус Христос. Христијанството не се …

СВЕТО ТРОЈСТВО

Иако и другите, нехристијански религии, познаваат некој вид боженствено „тројство`само христијанството верува во еден Бог – како единствен вистински и жив Бог (5 Мој.6,4). Кој постои како спој на три посебни вечни божествени личности: Отец, Син, Свети Дух. Божествените личности на ова триединствено Божество се бесмртни, семожни и сезнајни. Божеството е бесконечно и не може …