Абортус

Си бил еден проповедник и неговата жена кои биле многу,многу сиромашни. Тие имале 14 деца. Таа сега открила дека е бремена со 15 то, живеат во невидена сиромаштија, земајќи ја обѕир нивната сиромаштија, дали би им препорачале да направат абортус? Таткото е болен од сифилис, мајката има туберкулоза, тие имаат 4 деца, првото дете е …

КОНДОМИТЕ НЕ ФУНКЦИОНИРААТ

Владината истражувачка агенција, Националниот Здравствен Институт, дала 1 милион долари на организацијата UCLA за да го истражи спречувањето на пренос на сидата од еден хомосексуалец на друг. Los Angeles Times соопштува дека еден истражувач од НЗИ имал храброст да ја сопре оваа студија и објавил дека ова истражување нема да го работи UCLA. Причината е …

ПРЕНАТАЛЕН ПЕРИОД НА ДЕТЕТО

Секоја жена која треба да стане мајка, без оглед на нејзиното опкружување, треба да поттикнува среќна, радосна, задоволна душевна сосотојба. Мајчинските мисли и чувства имаат влијание на наследните особини на детето. Ако мајката е воздржана, умерена, љубезна, смирена, таа може да ги пренесе тие црти и на детето. Апетитот на мајката за време на бременоста …