Верен Бог

Татко јас сум радосен што Твојата верност е совршена и вечна. Помогни ми секогаш да се потпирам на Тебе повеќе отколку на луѓето или на материјалниот свет. Јас знам дека Ти никогаш нема да ме изневериш. Амин. Тој си спомнува секогаш за Својот Завет за словото што им го кажа на илјади поколенија. (Псалм 105:8) …