ИМА ЛИ УСЛОВ ДА СЕ ДОБИЕ ЖИВОТОТ ВЕЧЕН?

Даровите на Неговата милост преку Христа слободно му се достапни на секого. Човекот се запустува единствено ако сам, со сопствен избор, јури во пропаст. Бог во својата реч ги изнел условите под кои секоја душа може да биде избрана за вечен живот – послушност на Неговите заповеди со вера во Христа. Бог го избрал карактерот …

КОПНЕЖ ЗА ВЕЧНОСТ

На почетните страници од Библијата е прикажан почетокот на човечкиот род и неговите корени.„Потоа рече Бог: Да создадеме човек според нашиот образ и подобие како што сме Ние…”(1Мој.1.26). Бидејќи сме создадени со посебна цел, што подразбира сличност и заедница со Бог, на некој начин мораме да имаме потреба од Него. Создадени сме така,да немаме целосен …