Витамин B1 (тиамин)

Витаминот В1 е откриен во интегралниот ориз на почетокот на 20 век, кога е забележано дека супстанцата може да ја лекува болеста наречена берибери. Витаминот В1 ги има следниве функции: – Влијае врз согорувањето на јаглеродните хидрати, олеснувајќи ги хемиските реакции со чија помош крајниот производ гликозата се претвора во енергија. – Витаминот В1 е …