ЖИВОТЕН ВОЗ

Животот на земјата многу често личи на патување со воз. Во животот имаме многу постојки, на некои се качуваат некои луѓе со кои доживуваме пријатни пријателства, но мошне често ни се случува да се разочараме во нашите пријатели, ако тие се најдат во непријатна состоба некои се растажуваат, доживуваат несреќи. Иако на поглед сите во …