ИСУС воскресение и живот!

Науката го изменила светот што не опкружува, ја испитала вселената околу нас и го открила веројатниот механизам на мисловните процеси што се одвиваат во нашиот мозок.Во сите периоди од својот развој науката беспомошно стоела пред гробот. Наѕирала внатре и бргу се повлекувала. Иако е способна да го продолжи постоечкиот човечки живот, науката се нашла во …

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

Евангелие според Лука 24, 1-47 А во првиот ден на седмицата, многу рано, жените дојдоа на гробот, носејќи ги мирисите што ги приготвија. И го најдоа каменот одвален од гробот. И кога влегоа, не го најдоа телото на Господа Исуса. И додека стоеја збунети заради тоа, ете,пред нив застанаа двајца мажи во светли облеки. Бидејќи …

Христовото вознесение

Целото небо го очекувало тој триумфален момент кога Христос требало да се врати кај Својот Татко. Ангелите дошле да го примат Царот на славата и триумфално да Го придружат до небото.Откако ги благословил Своите ученици, Исус се одвоил од нив воздигнувајќи се кон небото. На тој пат го следело цело мноштво на заробеници кои станале …

ОТКРОВЕНИЕ НА ЈОВАН – 1 ГЛАВА

Исус ги има клучевите од смртта На суриот, карпест остров Патмос, Јован бил постојано во мислите со Господ. Шеесет и пет години поминале од мигот кога Исус се вознел на небото на облаци, од мигот кога ангелите ветиле дека ќе се врати на облаци. Во беседата на Маслинската гора сам Исус ветил дека еден ден …

МОЖЕ ЛИ СЕПАК ДУШАТА ДА УМРЕ

За илустрација со која можеме да го објасниме поимот душа може да ни послужи обичната светлост која ја шири една сијалица. За светлоста да свети, потребни се два елемента: светлосно тело и сила. Сијалицата е телото, а силата е електрицитетот кој во нашата илустрација е преставен животодавниот Божји Дух. Кога Божјиот Дух (во нашиот пример …

НОВАТА ЗЕМЈА

При крајот на милениумот, кога гревот конечно ќе биде уништен, истиот оган ќе ги поништи и сите последици на гревот на Земјата. Тогаш Бог ќе ја обнови Земјата и ќе стори таа да изгледа онака како што сакал Тој при првото создавање (2.Петрово 3,10-13; Отк. 21,5). Новата земја ќе им овозможува многу задоволства на своите …

МИЛЕНИУМОТ И КРАЈОТ НА ГРЕВОТ

Книгата Откровение опишува период од илјада години кој на истражувачите на Библијата им е познат како милениум. Поимот милениум не се наоѓа во Библијата, туку е изведен од латинскиот збор mile,што значи илјада, и annum, што значи година. Во теологијата овој назив се употребува исклучиво да го означи илјадагодишниот период опишан во Откровението, дваесетта глава. …

СМРТТА И ВОСКРЕСЕНИЕТО

Библиското учење за воскресението и за состојбата на луѓето за време на смртта е полно со утеха и охрабрување. За време на тагата не смееме да дозволиме да не опфати неконтролирана жалост како другите што немаат надеж. (1.Солуњаните 4,13). Причината за нашата надеж е Христос кој рекол: Уште малку и светот веќе нема да ме …

КРШТЕВАЊЕТО

Крштевањето, како што го викаат денеска христијаните, влече свој корен од Јована Крстителот, кој бил пратен да му го приготви патот на Спасителот. Се јави Јован, крштевајќи во пустината и проповедаше покајно крштевање за проштевање на гревовите. И излегуваа при него од цела Јудејска страна и од Ерусалим, и сите се крштеваа од него во …

Христовиот живот смрт и воскресение

Бог не бил изненаден со појавувањето на гревот во вселената. Пред воопшто да се појави гревот, Тој знаел дека ќе се случи тоа и приготвил се за да му се спротистави.  Христос е Јагне што е заклано од создавањето на светот (Отк. 13,8). Зa да са бори против тајната на гревот и злото, Бог се …