Горделивост

Што и да имам Господи Ти ми го даде. Не можам да си земам заслуга за ништо што имам, тогаш колку смешен сум кога сум исполнет со гордост.Амин Гордоста врви пред гибелта и високоумоста пред паѓањето.(Пословици 16:18) Тешко им на оние кои се мудри во сопствените очи и умни само пред себе.(Исаија 5:21) Гордоста е …