ГОСПОДОВАТА ВЕЧЕРА

Исто онака како старозаветните служби и жртви во Светилиштето што укажале на доаѓањето на Месија, на неговата служба и на неговата смрт, и Господовата вечера го обновува споменот на Исусовата смрт и вниманието на верниците го насочува кон неговото ветено второ доаѓање. Тој обред прави повеќе отколку само што го симболизира покривањето и проштавањето на …