Не пропуштајте

Човекот прошепоти: „Господе, прозбори ми” и тогаш птица пропеа. Но. човекот не слушна. Тогаш човекот извика: „Господе ,прозбори ми” и молња се спушти низ небото. Но, човекот не слушна. Човекот погледна наоколу и рече:„ Господе,дозволи ми да те видам” и ѕвезда светна сјајно. Но, човекот не забележа. Човекот извика: „Господе, покажи ми чудо!.” и живот …