Се уште Не!

Искушенијата на една шолја за чај! Јас отсекогаш не бев шолја за чај. Бев само една обична ламба од глина. Тогаш мојот господар ме зема и почна да ме обликува и да ми дава форма. Беше многу болно и Го молев да престане, но Тој само се насмеа и рече: “Се уште Не! “ Се …