ЧЕКОРЕЊЕ ПО ВОДА

Во Библијата е забележан настанот кога Исус чекорел по вода. Петар побарал и тој да го стори истото. Нешто што е несвојствено за човекот и е во спротивност на природните закони. Но на повикот на Исус и тој зачекорил во невозможното. Во духовниот живот и ние чекориме по водите на искушенијата и проблемите. Оваа невозможна …