Марш на толеранцијата (од Библиска перспектива)

По повод меѓународниот ден на толернацијата – 16 ноември, вчера во главниот град на Македонија, Скопје се организираше марш под мотото “ЉУБОВ Е ЉУБОВ“. Организаторите на овој марш апелираа за повеќе толерантност и отвореност кон различноста и недискриминација од секаков вид – врз основа на пол, возраст, етничка, социјална или политичка припадност, религија, раса, уверување, …