ЕВОЛУЦИЈА

Што претставува еволуцијата? Кои се нејзините докази? Уште со објавувањето на книгата „Потеклото на видовите” во 1859 година теоријата предизвикала несогласување дури и помеѓу врвни еволуциони научници. Денес тој спор продолжува со посилен интензитет. Еволуција: Според оваа теорија првиот жив организам се развил од нежива материја. Како растел и се развивал преминувал во друг вид …