Бог наспроти науката – 1921

Во една училница на колеџ еден професор предава лекција по филозофија…. „Дозволете ми да ви објаснам кој е проблемот што науката го има со религијата.“ Професорот атеист по филозофија замолчува за момент а потоа го замолува еден од неговите студенти да стане. – Ти си христијанин, нели синко? – Да господине – одговорил студентот. – …

Добро наместо зло

Многу совети што ги кажал Соломон го сочувале своето значење и му донеле голема слава. Ако внимателно ги проучуваме ќе заклучиме дека повеќето од нив потекнуваат од искуствата на чистиот и здрав разум. „Благиот одговор го стивнува гневот, а грубиот одговор разгорува срдба“ (Мудри изреки 15,1) Времето не успеало да ја намали вредноста на ова …

Големата борба помеѓу доброто и злото

Веќе илјадници години филозофите и мислителите се обидуваат на задоволителен начин да објаснат од каде толку збунувачка мешаница на доброто и злото во нашиот свет. Зошто пупките на трендафилите се појавуваат во толку непосредна близина на трње? Зошто животните меѓусебно се убиваат и се јадат? Зошто луѓето во некои делови на светот имаат премногу храна …