ЕДИНСТВОТО СО ХРИСТА Е НАШЕ ПРЕДИМСТВО

Не е само првенство туку и должност на секој христијанин, да одржава интимно единство со Христа, и да постигне богато искуство во Божјите работи. Тогаш неговиот живот ќе биде плоден во добри дела. Христос вели: Со тоа ќе се прослави Мојот Отец, ако вие принесувате многу плод и ако бидете Мои ученици (Јован 15:8). Кога …

ЕДИНСТВОТО НА ХРИСТОВОТО ТЕЛО

Апостол Павле ја употребил сликата, симболот на телото, за да го илустрира единството на Црквата. Христос е глава од кого целото тело, составено и склопено и сврзано преку сите дарувани врски, при дејство на секој дел, според силите негови, нараснува зада се израдува во љубов.(Ефес. 4,15.16). Сличноста на ова споредување станува уште поочигледна кога ќе …