ИМА ЛИ УСЛОВ ДА СЕ ДОБИЕ ЖИВОТОТ ВЕЧЕН?

Даровите на Неговата милост преку Христа слободно му се достапни на секого. Човекот се запустува единствено ако сам, со сопствен избор, јури во пропаст. Бог во својата реч ги изнел условите под кои секоја душа може да биде избрана за вечен живот – послушност на Неговите заповеди со вера во Христа. Бог го избрал карактерот …