150 години Адвентисти

Христијанската Адвентистичка Црква – црква на седмиот ден (Seventh-day Adventist Church) означи 150 години од постоењето на своето име на 01.10.2010 г. Во 1860 г. пионерите на Црквата се собрале во Батл Крик, Мичиген и одбрале име за движењето кое имало околу 2500 приврзаници во северно-источниот дел на САД и југо-источниот дел на Канада.. Денес …