Дали Христос е Бог?

Кај современиот човек во денешно време, чувството за вечност и бесмртност често пати е парализирано. Заробен и успиен во метафизичкиот и етички релативизам, современиот човек своите размислувања за животот често пати ги завршува во безсмисленост и безнадежност. Но, кога ќе се разбуди од тој кошмарен сон и кога ќе почне да ја насетува волшебната реалност …

Mинатото зборува за иднината – Израел

Градот Ерусалим е од огромно значење за многу луѓе. Израел како земја не може, како Египет, да се гордее со големи пирамиди. Меѓутоа, таа земја е света земја за муслиманите, за Евреите и за христијаните. Тоа е земја на три монотеистички религии. Потеклото на Арапите и Евреите Арапите и Евреите водат потекло од Аврам. Патријархот …