КАМЕЛЕОН

Камелеонот е сигурно првото животно кое ни доаѓа на ум кога размислуваме за маскирањето. Камелеонот ја менува својата боја на кожата во однос на теренот со кој се сретнува. Се мисли дека светлината и промената на температурата имаат улога во реакцијата која ги предизвикува овие промени. Оваа особина уште во почетокот е всадена во него …