Решавање проблеми без расправија

Конфликтите се неизбежни. Расправијата е избор. Конфликтите растат надвор од нашата индивидуалност. Целта на решавањето на конфликтот не е да не ослободи од нашите разлики. Целта е да научиме како да работиме заедно како тим, користејќи ги разликите да го направиме животот подобар за обајцата. Но, за некои парови, конфликтите водат кон аргументи а аргументите …