Извинување

Водачите на Светската Лутеранска федерација (Lutheran Word Federation, LWF) планираат да се извинат поради прогонството на анабаптистите од страна на своите предци од 16век. Анабаптистите се верски реформатори чии наследници денес ги вклучуваат, покрај останатите, менонитите и амишите. “Бараме простување – од Бога и од нашите менонистичките браќа и сестри – поради злото кое им …