Изјавите на познатите личности за Исус Христос

“Оној што во јавните служби ќе ги внесе принципите на првобитното христијанство, ќе го промени светот“ Бен Френклин (Американски пронаоѓач и државник од 18 век)   “Од сите морални системи, стари и современи, што сум ги разгледувал, ниеден не ми изгледа толку чист, како оној на Исус“ Томас Џеферсон (Трет претседател на Соединетите Американски Држави и …