Дали е човекот створен да јаде месо?

Уште од ренесансата, стручњаците по анатомија го споредувале животинскиот систем за варење со човечкиот. Кој вид на цицачи е најблизок до човечкото суштество? Тревопасните или месојадците? Да направиме еден брз преглед на основните карактеристики на системот за варење кај човекот и животните: Заби Месојадци: истакнатите очњаци го сечат и кинат месото скоро без џвакање. Тревопасни: …