ОСТАТОКОТ И НЕГОВАТА МИСИЈА

Во текот на целата историја Бог имал луѓе кои му останале верни. Без оглед на тешкото отпадништво на другите, верните Божји следбеници го величеле Божјето име и живееле исполнети со вера во спасението што му го приготвува Тој. Повремено бројот на верните Божји поклоници многу се намалувал, така што тие станувале незначително малцинство, остаток, како …