Младите и старите

Она што го мисли постарата генерација за помладата не се изменило многу во текот на изминатите векови. Се чини дека така би можело да се просуди според забелешката што е запишана во една од најстарите книги на светот, во книгата „учењето на Птахотеп“.- „Во овие страшни времиња, младите заборавиле на своето достоинство и на чесното …