МОЛБАТА НА ДАНИЛО ПАТНИКОТ

ПРЕДМЕТ: До молба за стан во небесните дворови Управата за доделување на станови во небесните дворови МОЛБА Потпишаниот Данило Патникот, без постојано место на престој, моментално на адреса: На Земјата странец 385, го моли горенаведениот наслов врз основа на законот „Јован, параграф 14, член 2„ кој гласи: Многу се станови во куќата на мојот Татко, …