Морален пад

Како можеме да очекуваме дека Бог ќе ни го даде својот благослов и заштита кога ние одамна сме му рекле да не остави на мир? А, бидејќи тој е внимателен и ги почитува нашите одлуки мирно се оддалечил. Ми се чини дека сево ова започна многу одамна кога некој рече дека не сака никакви молитви …

МОРАЛНА ДИЛЕМА

Ако Бог не постои,тогаш не постои крајна цел или смисла на животот. Ако не постои крајна цел тогаш се што работиме на оваа земја е бесмислено. Сиот допринос на научниците да го унапредат човечкото знаење, на лекарите да ја олеснат болката и човечките страдања, годините поминати во школување,прија-телството,сето ова во крајна анализа е бесмислено. Кога …