ИСПИТ НА ХРАБРОСТА

„Секоја работа под небото има свое време“. Проповедник 3,1 Христијанскиот живот е нешто повеќе отколку што обични се мисли. Тој не се состои само од питомост и стрпливост, кротост и љубезност. Христијанинот секогаш е подготвен благо да одговори на гневливите прашања, но исто така е подготвен херојски да се протистави на злото. Тој мора да …

ОПИС НА МОЈСЕЈ

“Не се појави веке пророк во Израел еднаков на Мојсеј.” Бил дете на робови и син на кралица. Роден во колиба, а живеел во палата. Роден е во сиромаштво, а растел во големо богатство. Бил водач на народ, а пастир на овци. Бил најголем воин, а најкроток човек. Се школувал на дворот на фараонот, а …

Минатото зборува за иднината – Египет

Од воен аспект, походот на Наполеон на Египет претставувал неуспех. Меѓутоа, Наполеон повел со себе 120 научници и уметници кои ги испитале древните археолошки наоѓалишта исобрале предмети од археолошко значење. Вршејќи ископувања во близината на малечкиот град Розета, офицерот Бушар открил плоча од црн базалт долга околу 1,2 метри и широка 75 сантиметри. На неа …