ИСУС, МУХАМЕД, БУДА …

Може да се каже дека во целата човечка историја, не постоела таква личност, религиозна или световна, која што била толку сакана и обожавана, но во исто време толку омразена, омаловажувана и отфрлена, како што бил Исус. Многу припадници на другите религии,како и повеќето неверници, го ставаат Исус во групата на верски водачи како што ги …