МОТИВ ЗА МИСИОНСТВО

Што значи да си мисионер? Јован 20,21 Како што Ме прати Таткото Јас ве праќам! Мисионерот е човек испратен од Исус Христос така како што Тој бил испратен од Бога. Најглавен и најважен приоритет за мисионерот е Исусовата заповед. Изворот на нашата инспирација во работата за Бога е позади нас а не е пред нас. …