Напредок

Ти благодарам Боже за се што Си ми дал. Потсети ме дека единствен напредок што е важен е духовниот напредок.Амин Уживај ја среќата во среќен ден а размислувај во лош ден: Бог го создаде едното како и другото за да не открие човекот ништо од својата иднина.(Проповедник 7:14) Нека викаат радосно радосно кои ја посакуваат …