Грижата е како стол за лулање

Еден човек бил префрлен в болница поради сериозните повреди што ги здобил во една сообраќајна несреќа. Болката била силна и тој знаел дека долго ќе мора да поднесува болки. Меѓутоа, успевал да го задржи доброто расположение. Некој посетител сакал да знае колку долго ранетиот ќе мора да остане во кревет. „Секојпат само еден ден“ гласел …