БЛАГОСЛОВЕН ВИКЕНД ВО СКОПЈЕ

Верниците од месните цркви “Вера“ и “Влае“ од Скопје заедно со гостите и пријателите имаа благословен викен собрани сите заедно во преполнетата сала на Христијанската адвентистичка црква во Влае. Имено во сабота на 28.11.2009 година месната црква ,,Влае,, беше посетена од претседателот на ЈИЕУ од Белград Ѓорѓи Трајковски заедно со неговата сопруга Марија. Гостинот од …