Божествена геометрија

Геометриската форма се изразува во четири основни облици – во линии, правоаголник, триаголник и круг. Секој од нив, сам или заедно со другите, даваат свој придонес за развивањето на природните убавини. [[{“type”:”media”,”view_mode”:”media_original”,”fid”:”283″,”attributes”:{“alt”:””,”class”:”media-image”,”height”:”269″,”style”:”display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;”,”width”:”400″}}]] Кај многу видови растенија линијата е основен облик. Тревата е изразит пример. Лисјата на тревата се линеарни и …