Родителскиот однос кон децата

Родителите треба да внимаваат во развојот на својот родителски однос уште по самото раѓање на детето. Мајката која го дои своето дете треба да ја задржи својата среќна состојба. Карактерот на детето е и помалку или повеќе под влијание на исхраната која ја прима од мајката. Затоа е важно мајката, додека го дои своето бебе, …