ОТКРОВЕНИЕ НА ЈОВАН 1,6-8

“И не направи цареви и свештеници на својот Бог и Отец“ (Откровение 1,6). – Кога ги извел Израелците од Египет, Бог им објавил дека ќе бидат “царство свештеничко“ (2 Мојсеева 19,6). Откако поминал периодот од седумдесет седмици (Даниел 9,24-27), Бог подигнал нов народ кој се состоел од христијани од сите раси, вклучувајќи ги и христијаните …