КОЈА Е ВИСТИНСКАТА ЦРКВА?

Во светот денес има повеќе од илјада разни религии, од кои повеќето се христијански вери. Само во САД има повеќе од триста разни христијански цркви у групи. Интересно е што секоја од тие тврди дека е ,,вистинската црква”. Секако, тоа не може да биде вистина, бидејќи читаме во Светото Писмо, дека двајца не можат да …

ОСТАТОКОТ И НЕГОВАТА МИСИЈА

Во текот на целата историја Бог имал луѓе кои му останале верни. Без оглед на тешкото отпадништво на другите, верните Божји следбеници го величеле Божјето име и живееле исполнети со вера во спасението што му го приготвува Тој. Повремено бројот на верните Божји поклоници многу се намалувал, така што тие станувале незначително малцинство, остаток, како …