АРХЕОЛОГИЈАТА И ПОСЛАНИЈАТА

Во оваа статија ќе ги обработиме текстовите што ги пишувале апостолите, под името посланија, упатени до одредени поединци, црковни заедници или поголеми групи луѓе. Колку се точни тие посланија од археолошка и историска гледна точка? Дали можеме да бидеме благодарни што постојат многу податоци за општите прилики во коишто биле напишани тие дела, а кои …

Минатото зборува за иднината – Египет

Од воен аспект, походот на Наполеон на Египет претставувал неуспех. Меѓутоа, Наполеон повел со себе 120 научници и уметници кои ги испитале древните археолошки наоѓалишта исобрале предмети од археолошко значење. Вршејќи ископувања во близината на малечкиот град Розета, офицерот Бушар открил плоча од црн базалт долга околу 1,2 метри и широка 75 сантиметри. На неа …