ИЗДИГНУВАЊЕ НА „СОДОМ И ГОМОР″

Човештвото чекори во насока на уништување и целосна сопствена деградација. Во оваа целосна збрка, злото се става на исто место со доброто. Под изговорот за „подобри човекови права″ се одобруваат секакви неморални работи кои се заштитени со закон. Ова не се случува во некоја примитивна и неразвиена земја која е во некој зафрлен крај на …