Писмо од Бог

Писмо од Бог   Мое дете,   Ти може не ме познаваш, Но Јас знам се за тебе. Псалм 139,1   Јас знам кога седнуваш и кога стануваш. Псалм139,2   Ги познавам сите твои патишта. Псалм139,3 Сите влакна на твојата коса се изброени. Матеј 10,29-31 Ти си создаден по Мој облик. 1Мојсеева 1,27   Преку …

Писмо

Драги мој пријателе Неможев поинаку; морав да ти напишам писмо за да ти покажам колку те сакам и колку се грижам за тебе. Видов како вчера разговараше со своите пријатели. Чекав цел ден надевајќи се дека ќе сакаш да поразговараш и со мене. Кога се приближи ноќта за крајот на тој ден ти подарив сончев …