Ќе ти се јавиме

Драги Христијани, Ова е Моја задача за вас – дури можете да ја наречете голема посланица. Треба да тргнете по сите луѓе насекаде и да ги повикате да станат Мои ученици. Треба да ги крстите и да ги научите да слушаат се што Сум ви заповедал. Не заборавајте: Секогаш ќе бидам тука да ви помогнам, …