Сила за потфат

Не е можно да се измери силата што му стои при рака на секој поединец што верува во себе и има цел да остави зад себе дело во сообразност со своите таленти. Тогаш неговиот успех не зависи ниту од материјалните средства ниту од поддршката на околината. Кој би можел да помисли дека малечката група исплашени …

Прв чекор кон врвот

Зад секој врв обично стои друг многу повисок. Но секој не сака да се качува. Мнозина пронаоѓаат некоја цврста карпа и се сместуваат тука. Во секое претпријатие што напредува, патот секогаш води напред и угоре. Првиот знак на запирање се појавува тогаш кога некој ќе се задоволи со постоечката состојба и не се обидува ништо …