Сила за потфат

Не е можно да се измери силата што му стои при рака на секој поединец што верува во себе и има цел да остави зад себе дело во сообразност со своите таленти. Тогаш неговиот успех не зависи ниту од материјалните средства ниту од поддршката на околината. Кој би можел да помисли дека малечката група исплашени …