Филозофија за животот и чајот

Една група на поранешни студенти, сега успешни деловни луѓе, се собрала да посети еден стар професор од факултетот. Разговор наскоро се претворил во поплаки за појавата на замор, исцрпеност, стрес на работа, во семејниот живот, стрес на секој чекор. Професорот ги слушал со внимание и сочувство. „Ми се чини дека ви е потреба по една …

Помагајќи си еден на друг

„Човекот не е остров“. Ниту еден успешен човек својот успех не го постигнал наполно сам. Некаде, некогаш и некако, други влегле во нашата животна слика и одиграле животно важна улога. Нашиот живот е толку испреплетен со животите на другите, што никој не може да живее сам за себе. Всушност, се што знаеме сме го прифатиле …